Finland beschikt over vijf symfonieorkesten, waarvan sommige reeds enkele malen met financiële problemen te kampen hebben gehad.

Het Filharmonisch Orkest van Turku

In de West-Finse stad Turku bevindt zich het oudste symfonieorkest van het land. Al in 1790 werd de Filharmonische Vereniging van Turku opgericht. Omdat het muzikale gezelschap in 1924 in financiële moeilijkheden verkeerde, was het symfonieorkest min of meer gedwongen om ermee te stoppen. In die tijd was er helaas nog geen sprake van bedrijven als Qeld, die onder goede voorwaarden zakelijke leningen verstrekken.

Het voordeel van een lening

Tegenwoordig is het mogelijk om een lening aan te vragen wanneer een beroepsorkest financieel in zwaar weer terechtgekomen is. Met een dergelijke lening kan het professionele muziekgezelschap voortgezet worden en is men niet genoodzaakt om er een punt achter te zetten. Het symfonieorkest van Turku moest echter wachten tot het weer over voldoende financiële middelen zou beschikken. Pas in 1942 was men in staat om weer een beroepsorkest op te richten. In de jaren daarna werd het muziekgezelschap erg succesvol, zowel in Finland als in de landen eromheen.

Huiscomponist

In 1987 schreef de Finse componist Mikko Heiniö (1948) in opdracht van het Filharmonisch Orkest van Turku de symfonie ‘Possible Words’, een vierdelig muziekstuk. Sinds 1997 is hij ‘huiscomponist’ van het orkest, dat tegenwoordig meer dan zeventig musici telt. Heiniö heeft in de jaren zeventig zijn muzikale opleiding genoten aan de Sibelius Academie te Helsinki, waar hij piano en compositie studeerde. Aansluitend studeerde hij nog enkele jaren musicologie aan de Universiteit van Helsinki. Zijn oeuvre bevat naast symfonieën ook piano- , koor- en kamermuziek en zelfs enkele opera’s.

Het Filharmonisch Orkest van Helsinki

In 1882 werd de Orkestvereniging van Helsinki opgericht. De stichter, Robert Kajanus, was daartoe in staat omdat hij over voldoende financiële middelen beschikte, mede dankzij enkele geldschieters. Omdat Finland indertijd onder Russische heerschappij viel, kon de Orkestvereniging van Helsinki rekenen op subsidies van de Russische staat. Die subsidies werden in 1911 stopgezet vanwege volksopstanden in Finland, die in 1917 tot de onafhankelijkheid van het land leidden. Een lening was in dit geval erg welkom geweest om de Orkestvereniging voort te kunnen zetten. Wat dat betreft hebben de orkesten van tegenwoordig het gemakkelijker: bij het wegvallen van subsidies kan men immers altijd een zakelijke lening aanvragen.

Fusie

Zowel de Orkestvereniging van Helsinki als het Symfonieorkest van Helsinki, dat in 1912 was opgericht, verkeerden in financiële moeilijkheden zodat ze min of meer gedwongen waren om te fuseren, wat dan ook geschiedde. Robert Kajanus was tot in 1932 hoofddirigent van het Filharmonisch Orkest van Helsinki. Tegenwoordig wordt het orkest geleid door Susanna Mälkki (1969), die ook haar muzikale opleiding aan de Sibelius Akademie heeft genoten, waar ze als celliste en dirigente afgestudeerd is.